Adisa Bašić – Adagio za Aidu
Ahmed Burić – Najvažnija partija
Faruk Šehić – Dnevnik gorčine
Mile Stojić – Vijećnica u slici