Služba za poslove sa strancima BiH preuzela je danas upravljanje centrima “Borići” u Bihaću i “Sedra” u Cazinu, gdje su smještene ranjive grupe migranata, pretežno žene s djecom. Sve je veći broj migranta u Bosni i Hercegovini, a nedovoljno smještajnih kapaciteta.

Hrvatska, navodno, svakodnevno šalje migrante u našu zemlju iako su tamo došli iz Srbije, dok Slovenija gradi nove prepreke na graničnim prelazima.

Prihvatni centar Ušivak ispunjen je do posljednjeg mjesta. Državna vlast mora se uključiti u ovaj problem ili će Hadžići dočekati istu sudbinu kao i Bihać, upozorava načelnik ove opštine Hamdo Ejubović. On je izjavio da će insistirati da viši nivoi vlasti preduzmu korake s ciljem poboljšanja uslova života u Centru za migrante “Ušivak”.

Prilog Larise Omerčić.

Pogledajte kakvo je stanje u ovom prihvatnom centru.

Оd оsnivanja ovog centra kroz Hadžiće je prošlo više od šest hiljada migranata, ali i okolnog stanovništva, pa načelnik najavljuje radikalnije korake ako izostanu konkretne mjere.

Ejubović je predložio da broj migranata u prihvatnom centru “Ušivak” bude smanjen kako bi opao pritisak na ovaj prihvatni centar i građane.