Svaki događaj koji promoviše stabilnost regiona, doprinosi izgradnji boljeg imidža i same države i regiona. Ovako u dijelu stručne javnosti tumače važnost regionalnih samita, i ukazuju na to da je u zajedničkom interesu ekonomska saradnja. No, šta još ovakvi susreti donose, i koje su to stranputice ka jedinstvenom tržištu Zapadnog Balkana?

Istražila: Edina Nurikić

Lijepa zamisao, korisni susreti i razgovori sa zajedničkim ciljevima na fonu regionalne saradnje i poboljšanja ekonomskog razvoja. Sa druge strane, poligon za već viđene uvijene ili tvrdokorne stavove.

“U zadnjih par susreta umjesto regionalne saradnje imamo situaciju gdje lideri iz regije koriste te sastanke za dnevno međusobno prepucavanje, pa u tom kontekstu ne samo što sramote nas kao građane balkanskih zemalja, nego pred čitavim svijetom i Evropskom unijom ispadamo jako neozbiljni”, smatra ekonomski analitičar Damir Miljević.

“Ja sam uvjerena da i u kontekstu diplomatije ili interveniranja od strane predstavnika EU i šire, da će političari na ovim prostorima postati svjesni da je u našem ključnom interesu produbljivanje eknomske saradnje i, ako hoćete, stvaranje jedinstvenog tržišta zemalja zapadnog Balkana”, mišljenje je profesorice na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Sabine Silajdžić.

Poljuljanost CEFTA sporazuma o zoni slobodne trgovine, jedna je od priča sa margina samita.

“Što se tiče kosovskih taksi, nema ništa novo, strane ostaju na svojim pozicijama. Nešto smo pokušali u Poznanu da tu priču podijelimo sa drugima… Mi smo smatrali da je CEFTA u krizi, ne samo u krizi, nego pred raspadom”, navodi ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.

“To ima dalekosežne posledice, ne samo na našu trgovinu, nego na ukupnu trgovinu u regionu…. Republika Srbija je u potpunosti posvećena saradnji, a ne uvođenju kontramjera. Mi ćemo nastaviti raditi na bilateralnim odnosima”, kaže premijerka Republike Srbije, Ana Brnabić.

Koliko uvođenje jednostranih mjera dovodi u pitanje koncept CEFTA-e, pitali smo ekonomske stručnjake.

“Zašto, čemu CEFTA kao jedan regionalni sporazum koji treba, dakle, tranzicijske zemlje jugoistočne Evrope, koje su pred ulaskom u EU, da pripremi za jedinstveno EU tržište? Čemu CEFTA, u stvari, ako nema nekih sankcija za određenu državu koja se ne pridržava CEFTE?”, pita ekonomski amalitičar Admir Čavalić.

“Jednostrane mjere uvođenja, odnosno povećanja taksi spram Srbije ili BiH zasigurno da nisu ohrabrujuće, međutim, ja sam mišljenja da to ni na koji način neće ugroziti CEFTU i da tu postoji faktor političke volje i prepoznavanja obostranih ekonomskih interesa”, ipak je optimistična profesorica Silajdžić.

“Ono što mene čudi je da zemlje na koje se to odnosi – Srbija i BiH – nisu gotovo nikakve protumjere uvele Kosovu, jer sa stanovišta poštivanja međunarodnih ugovora ili ćete odgovoriti ravnom mjerom ili sporazuma na kraju nema”, smatra Damir Miljević.

S obzirom na to da se izvoz Bosne i Hercegovine na Kosovo mjeri sa nekoliko miliona KM, to neće, smatra naš sagovornik, izazvati ozbiljne posljedice kada je u pitanju poljoprivreda, ali je izvjesno da se ta situacija mora riješiti.