Panel konferencija “Izazov izvoza”, koja se održava u Sarajevu, prilika je da se govori o potrebi formiranja jedinstvenog tržišta regiona, kao i o temi odlaska radne snage sa ovih prostora.

Na konferenciji su svi učesnici predstavili najbolje prakse i aktivnosti kojima se doprinosi ekonomskom razvoju BiH, a događaj prati Ana Samardžić.