Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je na današnjoj sjednici usvojio zaključak kojim se traži podnošenje ostavke cjelokupnog VSTS-a te da se po hitnoj proceduri u PSBiH dostave izmjene i dopune zakona o VSTS-u.

Parlament je primio k znanju Informaciju Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u BiH s osvrtom na aktuelnu bezbjednosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona.

Većina zaključaka koje su poslanici predlagali tokom rasprave o ovoj tački dnevnog reda nije dobila potrebnu entitetsku većinu iz Republike Srpske te će biti upućeni Kolegijumu Doma na usaglašavanje.

Predstavnički dom PSBiH nije primio k znanju Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta za 2018. godinu, koji je razmatran u sklopu rasprave o aktuelnoj situaciji u pravosudnim institucijama BiH, s akcentom na obaveze iz preporuka Evropske komisije.

Niti jedan poslanik nije bio „za“ izvještaj, 22 su bila protiv, a šest poslanika je bilo suzdržano.

Između ostalog, usvojen je i zaključak kojim se predlaže osnivanje privremene istražne komisije ovog doma koja će istražiti aktuelno stanje u pravosudnim institucijama BiH.