Na kolektivnoj dženazi 11. jula biće ukopane 33 žrtve genocida u Srebrenici. Među njima su i posmrtni ostaci Adila Suljića. Njegova sestra Nura kaže da je u trenutku smrti imao 43 godine. Iza njega je ostala supruga i dvoje djece.

Nura ima i Adilovu fotografiju sa holandskim vojnikom, čiji, kaže, bataljon nije uspio spasiti stanovnike koji su bili u zaštićenoj zoni UN-a.

Adilovi posmrtni ostaci nađeni su tek 2005. godine, a novembra 2018. pozvana je i obaviještena da je DNK analiza potvrdila identifikaciju.

Nura je u Potočarima već ukopala nekoliko članova familije. Pored njih će biti ukopan i Adil.

Današnji odnos društva prema preživjelim žrtvama, negiranje genocida – vrijeđa porodice, kaže.

Na mezarju u Potočarima do sada je ukopano 6.610 žrtava genocida. Traga se za još 1.000 osoba. Trideset i tri žrtve naći će smiraj ove godine.

Priču donosi Azira Hrustemović