Vlada Republike Srpske trebalo bi da na današnjoj sjednici u Banjaluci razmatra Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama.

Na dnevnom redu je i prijedlog uredbe o uslovima za davanje saglasnosti Javnom preduzeću “Lutrija Republike Srpske” iz Banjaluke za osnivanje privrednog društva za priređivanje igara na sreću.

Predviđeno je da bude razmotrena i informacija o završetku aktivnosti na “Rekonstrukciji i opremanju Centralnog medicinskog bloka i izgradnji novog Sjevernog krila CMB Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci.

Pred ministrima je i informacija o stanju u oblasti telekomunikacija u Republici Srpskoj, informacije o stanju u oblasti prerađivačke industrije za prošlu godinu, kao i informacija o sprovođenju mjera i aktivnosti iz republičkih akcionih planova za realizaciju preporuka Evropske komisije sa tri ciklusa sastanaka sektorskih pododbora za praćenje SSP, između EU i BiH.

Planirano je i da bude razmotren izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za prošlu godinu i izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2018.

Na današnjoj sjednici trebalo bi da bude razmotren i dokument okvirnog budžeta Republike Srpske za period 2020-2022. godina, kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za ovu godinu.