Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine okončala je danas 62. redovnu sjednicu. Usvojene su odluke za utvrđivanje kriterija za odobravanje jednokratne novčane pomoći u slučaju smrti demobilisanog borca i članova njegove uže porodice, te Program utroška tih sredstava. Članovi vlade usvojili su i izvještaje o radu Direkcije za finansije za mjesec mart, kao i Inspektorata za prvo tromjesječje ove godine.

Izvještava naša novinarka Maja Kovačević.

Za jednokratnu novčanu pomoć u slučaju smrti demobilisanog borca ili člana njegove porodice Vlada Brčko distrikta godišnje izdvoji više od 200 hiljada maraka. Danas je donijela odluku da se utvrde kriteriji dodjele tih sredstava, kako bi bila operativna u ovoj godini.

„Iznos novčane pomoći za ovu namjenu je 1.000 KM za slučaj smrti demobilisanog borca, odnosno, iznos od 300 KM za slučaj smrti člana uže porodice demobilisanog borca“, kaže Senad Bašić iz Službe za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata.

Prema izvještaju Direkcije za finansije o izvršenju budžeta u martu ove godine naplaćeno je 17,7 miliona maraka prihoda, što je više za 0,14 posto u odnosu na isti period prošle godine. U odnosu na mart 2018. povećani su i rashodi, i to za 52,60 posto.

„Najznačajnije mjesto pripada indirektnim porezima čije učešće je 75 posto. Zatim slijede direktni porezi sa učešćem od 15,36 posto, a ostatak čine neporeski prihodi i grantovi.“ , izjavila je v.d. direktora Trezora Brčko distrikta BiH Nevresa Hasandžiković.

Izvještaj o radu u prvom tromjesečju ove godine podino je i Inspektorat. Izdali su 50 prekršajnih prijava i izvršili šest hiljada kontrola.

„Sa malo smanjenim intezitetom na fitosanitarnoj inspekciji, tržišnoj inspekciji koja se obavlja na graničnom prelazu Brčko distrikta BiH. Zbog toga, kao što znate, zabranjen je prelaz transportnim sredstvima na mostu Brčko distrikta BiH i zbog toga je u tom dijelu smanjen obim broja kontrola“, kazao je šef Inspektorata Damir Bulčević.

U Inspektoratu najavljuju pojačane kontrole iz oblasti zaštite osiguranja i zdravlja radnika.