Hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Marija Pejčinović-Burić izabrana je za novog generalnog sekretara Savjeta Evrope.

Ona je istakla da će raditi za mir i prosperitet evropskih građana.

Parlamentarna skupština Savjeta Evrope, koja se sastoji od 324 poslanika nacionalnih parlamenata iz 47 država članica, danas je na tajnom glasanju odlučivala između Pejčinović-Burić i belgijskog ministra spoljnih poslova Didiera Rejndersa.

Za pobjedu je bilo potrebno minimum 216 od 324 glasa. Glasalo se u dva kruga, jedan je bio prijepodne, a drugi poslijepodne.

Marija Pejčinović Burić novu funkciju preuzeće početkom oktobra.