Savjet ministara Bosne i Hercegovine zadužio je ministra odbrane Marinu Pendeš da hitno pripremi i Predsjedništvu BiH uputi odluku o angažovanju inženjerijskih jedinica Oružanih snaga na lokacije koje migranti koriste za nelegalni ulazak u BiH, izjavio je predsjedavajući SMBiH Denis Zvizdić.

Kako je rekao, SMBiH očekuje da će biti odobren anagžaman inženjerijske jedinice.

On je istakao da je, prema izvještaju Ministarstva bezbjednosti, 15 takvih lokacija od kojih je 10 najfrekventnijih, a riječ je o dijelu granice sa Crnom Gorom i Srbijom.

Zvizdić je poručio da će, u slučaju da “hermetički” budu zatvorene granice za migrante prema EU, isto biti učinjeno i kada je riječ o BiH.

On je poručio da BiH neće biti sabiralište migranata.

“To se sasvim sigurno neće desiti. Naši su kapaciteti poznati i te limite ponekad prekoračimo za plus-minus 10 odsto i to stalno pratimo, ali BiH neće biti sabiralište migranata. Unutar tih kapaciteta oko 5.000 ljudi možemo imati u BiH i mi ćemo se humanitarno ponašati”, rekao je Zvizdić.

Savjet ministara je usvojio i zaključak da se finalizuje sporazum o saradnji ministarstava unutrašnjih poslova sa Graničnom policijom u smislu ispomoći određeneg broja policajaca koji će biti angažovani na nadziranju istočne granice.

On je dodao da su predložili i dodijelili zadatak ministru bezbjednosti Mektiću i ministru inostranih poslova Igoru Crnatku, a predložiće i Predsjedništu BiH da se formiraju zajednički timovi između graničnih policija BiH, Crne Gore i Srbije koje bi zajedno radile na sprečavanju ulaska ilegalnih migranata.

On je napomenuo da postoji spremnost da se pošalju dodatne policijske snage u Unsko-sanski kanton kada kantonalne vlasti upute takav zahtjev.

Zvizdić je napomenuo da 21 milion KM koje je EU odobrila kao podršku usljed priliva migranata nije stigao u BiH, te će od međunarodnih organizacija biti zatražen detaljan izvještaj utroška do sada dobijenih sredstava za tu namjenu.