Rok koji su demobilisani boraci dali za sazivanje sjednice oba doma Federalnog parlamenta, na kojoj bi trebalo da bude usvojen Prijedlog zakona koji reguliše njihova prava, ističe danas.

Predstavnici boraca još nisu dobili pisani odgovor od Parlamenta, da li će i kada biti sazvana sjednica.

Kolegijum Predstavničkog doma trebalo bi da, prema riječima predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Elvira Karajbića, bude održan u ponedjeljak, nakon čega će biti poznato kada će biti zakazana sjednica.

Više informacija ima reporterka BHRT-a Aida Fazlić.

Podsjećamo, Prijedlog zakona propisuje prava boraca poput zdravstvene zaštite, prednosti pri zapošljavanju te redovnu mjesečnu naknadu za osobe starije od 57 godina.

Prijedlog navedenog zakona obuhvatiće nekoliko stotina hiljada pripadnika Armije Republike BiH i HVO-a.