Na osnovu Ugovora koje je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine sklopilo o izradi obilježja za sve lokacije Oružanih snaga BiH (OSBiH), načelnik Zajedničkog štaba OSBiH generalpukovnik Senad Mašović izdao je naređenje o poduzimanju mjera i radnji za uklanjanje postojećih, te postavljanje novih, jedinstvenih i unificiranih tabli.

Naredba o uklanjanju postojećih i postavljanju novih tabli na lokacijama OSBiH izdata je u skladu sa tačkama 74. i 75. Pravila službe OSBiH i Odlukom Predsjedništva BiH o razmještaju i broju lokacija OSBiH, saopšteno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Istovremeno, postojeće table će biti uskladištene u muzejima 1, 2. i 3. pješadijskog puka OSBiH.

Potčinjene komande su dužne dostaviti Izvještaj o završenom procesu postavljanja obilježja svih navedenih lokacija do 22. jula.

OSBiH će i ubuduće nastaviti poduzimati sve neophodne korake na ispunjavanju svojih obaveza u izvršavanju zakonom definisanih zadataka, dodali su u saopštenju.