Hoće li u Srbiji biti izglasan zakon koji omogućuje eutanaziju? Nijedna zemlja naše regije nema tu mogućnost, dok je eutanazija u pojedinim evropskim zemljama odavno sastavni dio zakonodavstva.

Ovaj prijedlog zakona u Srbiji podijelio je javnost.

Biljana Pekušić/BHRT

Pravni eksperti u Srbiji kažu da se u predlaganju zakona o eutanaziji pošlo od toga da je to novo ljudsko pravo, zasnovano na osnovnom pravu na dostojanstvo, kako tokom života, tako i prilikom smrti.

Ratomir Slijepčević, Komisija za izradu prednacrta Građanskog zakonika

“Najbitniji uslov je poštovanje autonomije volje, to znači da ličnost koja želi da ostvari to pravo mora nesumnjivo da izrazi tu volju, ili onaj ko ga zastupa”

Za donošenje odluke o tome da li se zahtev za eutanaziju prihvata bio bi nadležan sud, koji bi odlučivao na osnovu mišljenja lekarskog konzilijuma, na osnovu psihološke procene o tome da li je volja izražena svesno, jasno i nesumnjivo i na osnovu toga koliko je porodica ugrožena dugotrajnom teškom situacijom pacijenta.

Stroga procedura odobravanja

Iako se radi o jednom od najdelikatnijih pravnih I etičkih pitanja, za sada pravo na eutanaziju nailazi na većinski pozitivan stav. Oni koji ga podržavaju kažu da uskraćivanje prava da se donese lična odluka o prekidu života predstavlja kršenje ljudskih prava.

Etička i moralna dilema

Dušan Pavlović, analitičar

“Zbog toga što bi na taj način ljudima produžavali patnju I nanosili tešku bol, eutanazija zapravo u takvim situacijama je podrška i ispunjenje njihovih ljudskih prava, tako da eutanazija – da”

Javna rasprava o eutanaziji u Srbiji se vodi od 2015. godine, a odlučivaće se iduće godine u okviru usvajanja Građanskog zakonika. Najvece protivljenje do sada su iskazali medicinski radnici, kako zbog etičkih normi o čuvanju ljudskog života koje su deo njihove profesije, tako i zbog toga što smatraju da bi uloga egzekutora zadesila upravo njih.

U radnoj grupi za pripremu zakona kažu da bi krajnji čin obavljali medicinski tehničari, specijalno za to obučeni.