Ministar finansija Federacije BiH, Jelka Milićević, izjavila je da je sva imovina Aluminija pod hipotekom zbog čega je nemoguće pokrenuti stečaj.

Pojasnila je da to znači da se potraživanja povjerilaca nemaju odakle izmiriti. Smatra da se sada treba vidjeti mogućnost dokapitalizacije, i da je krajnji cilj Vlade održavanje proizvodnje u “Aluminiju”, makar i u manjem obimu.

Početkom sljedeće sedmice, radnici će ponovo imati sastanke sa Upravom i Nadzornim odborom, nakon čega će odlučivati o svojim daljim koracima.