Demineri Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) očistili su 123.898 metara kvadratnih sumnjive površine na lokaciji Aerodrom Željava-Baljevac, iznad rijeke Klokot koja napaja Bihać pitkom vodom.

Pronađene su dvije mine (PROM 1) i dva NUS-a (ručna bomba M-75 i kumulativna raketa M 80), čije je uništavanje obavio tim FUCZ za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) “Bihać A”.

Deminirana lokacija se nalazi iznad rijeke Klokot koja napaja grad Bihać pitkom vodom i od izuzetnog je značaja za stanovnike navedenog područja. Lokacija je i u neposrednoj blizini državne granice sa Hrvatskom, a tu je i bivši aerodrom Željava koji predstavlja historijsku vrijednost za građane Krajine, Bosne i Hercegovine, ali i šire. Uz to, ovo područje pogodno je i za razvoj poljoprivrede i stočarstva.

Uklanjanjem minske opasnosti sa predmetne lokacije prošireno je sigurno okruženje za brojne posjetioce i lokalno stanovništvo.

Zadatak su obavili deminerski timovi FUCZ “Bihać B” i “Livno B”, Mašinski tim sa mašinom za deminiranje PT 300 i POEK tim, saopšteno je iz FUCZ.

Izvor: FENA, FUCZ