Zastupnici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH usvojili su večeras Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, čime je sjednica okončana. Za su glasala 73 poslanika, tri su bila protiv, a četiri suzdržana.

Nijedan amandman nije usvojen.

Prethodno je usvojen i rebalans budžeta FBiH za 2019. godinu u iznosu od dvije milijarde, 701 milion i 845 hiljada KM, te Zakon o njegovom izvršenju.

Nakon ove vanredne sjednice, Predstavnički dom održao je još jednu vanrednu sjednicu davanjem saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za ovu godinu, te Odluke o načinu izvršavanja rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

Usvojena je predložena odluka o prihvatanju Sporazuma o zajmu između BiH i IBRD za 2019. godinu.
Također, većinom glasova odobrena je odluka o prihvatanju zaduženja po Okvirnom sporazumu o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH za realizaciju projekta “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda”.


Usvajanju boračkog zakona prethodila je burna rasprava

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević izjavio je vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH da su predstavnici boraca dali veliki doprinos u izradi novog zakona o demobilisanim borcima.

“Opredijelili smo se da ovo bude realan i provodiv zakon. Svjesni činjenice da je proizveo problema u proteklom periodu temeljito se pristupilo izradi svakog člana. Tako smo došli do usaglašenog teksta zakona”, rekao je Bukvarević.

Dodaje da je objedinjeno 16 prava, među kojima su redovne mjesečne naknade onima koji su bez ikakvih primanja, a stari su 57 godina i više.

Uslov je da su najmanje godinu bili u odbrambenim redovima tokom proteklog rata u BiH i najmanje godinu u evidenciji nezaposlenih.

Visina naknada bi zavisila od vremena provedenog u odbrambenim jedinicama.

Propisana je i javna objava jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Rebalanskom budžeta FBiH za 2019. godinu osigurano je 25 miliona KM za primjenu ovog zakona, koji je potrebno da ga odobri i Dom naroda kako bi bilo omogućno njegovo stupanje na snagu.

Analizom stanja demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica kroz sistemske evidencije Zavoda za zapošljavanje, PIO/MIO, IDEEA i evidencija sa kojima raspolaže Ministarstvo utvrđeno je da bi pravo po ovom zakonu moglo ostvariti oko 20.000 demobiliziranih branilaca koji se nalaze u stanju potrebe.

Predstavnici boračke populacije očekuju usvajanje zakona o demobilisanim borcima

Predsjednik Koordinacije boračkih udruženja Armije RBiH Sabahudin Ramić obratio se poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH uputivši im molbu da podrže predloženi zakon o demobilisanim borcima.

“Molim vas da podržite zakon u predloženoj formi, a da dnevnu politiku ostavite i izdignete se iznad nje, kako bi ovaj zakon ugledao svjetlost dana”, kazao je Ramić.

Usvajanje ovog zakona očekuje i predstavnik demobilisanih boraca iz boračkog kampa u Sarajevu Hamza Krkalić koji je novinarima izjavio je da su uvaženi njihovi zahtjevi, ali ne u potpunosti.

“Da smo u potpunosti zadovoljni, nismo jer može bolje. Međutim, moramo imati u vidu da deset godina nemamo zakon i vrijeme je da se konačno donese i doradi u narednom periodu. U svemu ovome danas mi vidimo rješenje. Samo se brinemo da ne bude ulaganja amandmana i da dođe do usvajanja zakona u različitim tekstovima u domovima, te i naknadnih usaglašavanja”, naveo je Krkalić.

U Predstavničkom domu Federalnog parlamenta u toku je rasprava o Prijedlogu zakona o pravima demobilisanih boraca.

Detaljnje, reporterka BHRT-a Hatka Nezirević.


Mirsad Zaimović izabran je za novog predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Dosadašnji predsjedavajući, Elvir Karajbić, smijenjen je sa te dužnosti. sa 53 glasa Za, 6 suzdržanih i 31 Protiv. Za dopredsjedavajućeg ovog doma izabran je Mladen Bošković.

“Učinjen je prvi korak ka konstituisanju vlasti na nivou Federacije BiH time što je izabrano rukovodstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH iz parlamentarne većine”, izjavio je danas novoizabrani predsjedavajući tog doma Mirsad Zaimović.

Zahvalio je svima koji su podržali njegovo imenovanje, te dodao da će se truditi da opravda povjerenje. Izrazio je nadu da će rad Federalnog parlamenta biti intenziviran, te najavio da će danas ili u petak zakazati novu vanrednu sjednicu Predstavničkog doma kako bi se razmatrali svi zakoni koji su u interesu građana FBiH.

Dopredsjedavajući iz reda hrvatskog naroda Mladen Bošković je izjavio kako izbor novog rukovodstva tog doma predstavlja početak formiranja i konačno stavljanja u puni pogon Predstavničkog Parlamenta FBiH u skladu sa rezultatima opštih izbora.

Zaimović i Bošković su se na pitanja novinara osvrnuli su se na činjenicu da rukovodstvo ovog doma nije kompletirano, jer nije izabran dopredsjedavajući iz reda srpskog naroda.

Predsjedavajući Zaimović je pojasnio da su za dopredsjedavajućeg iz srpskog naroda bila predložena dva kandidata: Mile Atlagić i Goran Opsenica, ali su obojica u međuvremenu odustala od kandidature.

“Da je jedan od predloženih pristao, vjerovatno bismo imali kompletirano rukovodstvo Predstavničkog doma. No, očekujem da će se to desiti vrlo brzo, kako bi ovaj dom funkcionisao u punom kapacitetu”, poručio je Zaimović.

Dopredsjedavajući Bošković rekao je da su HDZ BiH i stranke okupljene u HNS-u spremni podržati bilo koji prijedlog kada je u pitanju dopredsjedavajući iz reda srpskog naroda.

Izvor: BHRT/FENA