Izmijenjena strategija za rad na predmetima ratnih zločina, za koju je VSTV BiH još prošle godine dao saglasnost,nije usvojena na sjednici Vijeća ministara, zbog proceduralnih razloga, poručio je predsjedavajući Denis Zvizdić.

Zvizdić nema odgovor na pitanje šta se desilo na više od 300 zaključaka u kojima su utvrđeni propusti u radu. Inače, strategijom se predlaže da se najsloženiji slučajevi ratnih zločina procesuiraju na državnom nivou, a ostali u nadležnosti entitetskih sudova i Brčko distrikta

Iz Udruženja logoraša tvrde kako je čekanje na usvajanje nove strategije samo kupovina vremena, te da je sve manje svjedoka.

Jasmin Mešković, Savez logoraša BiH

Vjerovatno nekih novih dokaza nema, nekih novih svjedoka nema, svjedoci i žrtve umiru, biološki nestaju tako da je taj proces procesuiranja mislim zapravo jedan veliki čorsokak.

Branislav Dukić, Savez logoraša RS

Pojedine smatra agresorima a druge kao žrtvom, upravo to se odnosi na bošnjačke žrtve koje jednostavno nemaju da su oni počinili zločin i zato sud i tužilaštvo ima toliko predmeta koje treba da rade a sad vjerovatno neko stopira da li je u pitanju politika ili nešto drugo to će vrijeme pokazati.

U analizi OSCE-a se navodi kako je upitan kvalitet istraga i optužnica Tužilaštva BiH, jer stopa osuđujućih presuda Suda BiH u predmetima ratnih zločina opada zabrinjavajućom brzinom. Tokom 2018. okončano je tek 50 postupaka.

Bruce G. Berton, šef misije OSCE-a u BiH

U izvještaju se ističe da Tužilaštvo BiH ne usmjerava svoje vrijeme i resurse isključivo na istraživanje i procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina.

Svoje vrijeme Tužilaštvo BiH ne usmjerava ni na preporuke OSCE-a, koje ne ispunjavanju zbog, kako kažu, neusvajanja državne strategije.

Gordana Tadić, glavna tužiteljica Tužilaštva BiH

Misija OSCE-a je u prethodnom periodu je tražila da mi prebacimo 50 manje složenih predmeta na kantonalna okružna tužiteljstva Brčko Distrikta, međutim toliko predmeta se nije moglo prebaciti jer nova državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina nije usvojena.

Bez obzira na mnogobrojna upozorenja u BiH ostala su neriješena još 692 predmeta sa više od 5.000 potencijalnih osumnjičenih za ratni zločin.

Izvor: Zana Kutišaj Džubur/BHRT