Tročasovni sastanak Kriznog savjeta “Aluminija”, nezavisnog sindikata radnika te predstavnika Federalne vlade rezultirao je nacrtom revitalizacije, koji bi na kraju na posao vratio skoro 600 radnika.

Da bi Nacrt postao i suštinski plan proizvodnje, Federalna vlada je Upravi “Aluminija” dala odriješene ruke za pregovore s potencijalnim partnerima s kojima bi mogli da uspostave saradnju.

U idealnim uslovima, proizvodnja bi počela već od septembra.