Havarija u Hidroelektrani “Plat” kod Dubrovnika, koja se desila početkom godine, negativno se odrazila na poslovanje „Hidroelektrana na Trebišnjici“, ali i cjelokupne „Elektroprivrede Republike Srpske“.

Zbog svega, očekuje se i manjak u budžetima Trebinja i Bileće. I dalje se ne zna, kada bi Hidroelektrana „Plat“, ponovo mogla da bude na mreži.

Za Hidroelektrane na Trebišnjici ovo je jedna od najtežih poslovnih godina – deset miliona KM manjka i ostvareni plan proizvodnje od tek 46 odsto. Glavni razlog ovakvog stanja je havarija u HE „Plat“ kod Dubrovnika. Jedan od agregata u Dubrovniku pripada „Elekroprivredi Republike Srpske“.

GORDAN MIŠELJIĆ, generalni direktor “Hidroelektrana na Trebišnjici”

Ono što znamo oni vrše radove na čišćenju elektrane i u nekih dvije do tri nedjelje imaćemo kopmletnu sliku koliko će još vremena trebati i koliki će biti zastoja u hidrolektrani Duborvnik. Zasigurno ćemo imati jednu tešku polsovnu i finansijsku godinu.

Iako je hidrološki godina bila prosječna, ipak zbog havarije u HE „Plat“ nivo akumulacije „Bileća“ je znatno iznad očekivanog za ovo doba godine. Nadležni kažu da su uslovi izuzetno teški, mnogo teži od 2017. i velike suše sa kojom se sistem tada suočavao.

Saša Vujić, izvršni direktor za upravljanje sistemom HET-a

Sad je vrijeme već da mi polako razmišljamoo evakuaciji voode i nadati se povratku HE Dubrovnik da imamo normalnu proizvodnju da ove posljedice ublažimo. Ali i za slučaj da ne bude HE Duborvnik na mreži mi ćemo znati kako da angažovanjem Trebinja se spusti kota i da se prilagodimo i da u jesen uđemo s nižom kotom akumulacije Bileća.

Da bi se ublažile posljedice, potpisan je sporazum sa Pumpnoakumulacionoj hidroelektrani „Čapljina“, po kojem se dio vode preusmjerava tamo.

Gordan Mišeljić, generalni direktor HET

Postoji dogovor do kraja godine sa phe capljina da dijelimo proizvodnju i to je relaksacija u cijeloj ovoj priči.

Sve ovo odraziće se i na budžete grada Trebinja i opštine Bileća, koji dobiju zakonsku naknadu za potopljeno zemljiše.