Vijeće ministara BiH bi na sjednici zakazanoj za ponedjeljak, 5. kolovoza trebalo razmatrati Informaciju sa sveobuhvatnim Planom mjera i aktivnosti radi rješavanja problema povećanog priljeva migranata u Bosnu i Hercegovinu.

Trebala bi biti razmatrana i Informacija o stanju u oblasti migracija u BiH kao i Prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj suradnji u nadzoru granice.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Izvještaj o radu Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za 2018. godinu, koji bi ministri trebali razmatrati kao materijal s oznakom tajnosti.

Predviđeno je i razmatranje Informacije a Prijedlogom odluke o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2019. godinu kao i Informacije o realizaciji Plana implementacije “Pregleda obrane” i Akcijskog plana implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH 2017 – 2027.”