Šef Delegacije Evropske unije u BiH Lars-Gunar Vigemark uputio je pismo predsjedavajućem Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, Milanu Tegeltiji, u kojem je zatražio preispitivanje odluke o produženju mandata dodatnog sudije Kantonalnog suda u Sarajevu, Huseina Delalića.

Kako je navedeno u neslužbenom prevodu, postoje navodi da je sudija Delalić ranije osuđivan što predstavlja okolnost u suprotnosti sa zahtjevima integriteta i visokih moralnih kvaliteta kako je predviđeno Zakonom.

“U ovom konkretnom slučaju, preporučio bih Vijeću da suspenduje odluke o imenovanju ili njeno poništenje ukoliko se utvrdi da zaista postoji krivična presuda izrečena protiv dotične osobe”, piše u pismu koje je Vigemark poslao Tegeltiji.

Dodao je da, ukoliko je to tačno, takva odluka VSTS-a ozbiljno narušava ugled institucije.