U tijeku je akcija čišćenja korita i priobalja rijeke Vrbas, na dijelu toka u Banjoj Luci.

Cilj akcije, koja se odvija u okviru inicijative “Čist Vrbas“, jeste očistiti kanjon Tijesno od otpada i skrenuti pažnju na očuvanje jedne od najatraktivnijih prirodnih, sportskih i turističkih destinacija u regiji.

Ovogodišnji ekološki segment Inicijative dodatna je motivacija za sve aktere i entuzijaste, jer se očekuje da aplikacija Rafting kluba Kanjon za domaćina Svjetskog prvenstva u raftingu 2021. godine bude uspješna.

Tokom današnjeg, drugog dana ekološke akcije, prikupljeno je oko 150 vreća smeća, kao i ogromna količina drvnog otpada, trulih stabala i šiblja.

Aktivnosti se nastavljaju sve dok “Tijesno” ne bude u potpunosti očišćeno, rekao je predsjednik RK Kanjon Aleksandar Pastir.

“Posljednjih nekoliko godina čistili smo gornji tok rijeke Vrbas. Ove godine smo se, najviše zbog otpada kojeg su nanijele poplave i kojeg smo evidentirali nakon pucanja zaštitnih mreža uzvodno od HE Bočac, odlučili da pristupimo čišćenju korita i priobalja kanjona Tijesno. Time smo praktično počeli aktivnosti s ciljem aplikacije za Svjetsko prvenstvo 2021. godine. Ujedno ovom akcijom želimo skrenuti pažnju na važnost očuvanja rijeke Vrbas”, rekao je Pastir.

Navedene aktivnosti realizovane su u okviru Inicijative “Čist Vrbas“, i u duhu Povelje za Čist Vrbas koju su u maju 2013. godine, u Donjem Vakufu, osim gradonačelnika i načelnika lokalnih zajednica u slivu Vrbasa, potpisali predstavnici resornih ministarstava oba entiteta, Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, Fonda za zaštitu okoline i energetsku efikasnost Republike Srpske, te partneri projekta kompanija Coca-Cola HBC B-H Sarajevo, Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) i Vlada Japana.