Jesu li revizorski izvještaji institucija postali svrha sami sebi? Svake godine ukazuje se na to da određen broj preporuka uopšte nije ispoštovan, dok s druge strane, ukazuju u Transparency International BiH, za ozbiljne propuste i kršenja zakona ne zahtijeva se odgovornost, niti tužilaštva sankcionišu.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine dužna je uspostaviti funkciju interne revizije, preispitati isplate stimulacija, unaprijediti aktivnosti po pitanju kontrole putnih troškova. To su samo neke od preporuka državnih revizora. Za ovu instituciju uočene su, također, određene slabosti i nedostaci u postupcima javnih nabavki. Izvještaj za prošlu godinu, između ostalog, evidentira da se u putnim nalozima navode čak i dvostruke kilometraže.

U Direkciji tvrde da je uzrok evidentiranim visokim kilometražama uglavnom subjektivna greška pri unošenju podataka. Njihova obrazloženja za kontinuirana uvećanja putnih troškova, konkretno u odnosu na 2017. za 525 hiljada KM, na fonu su priče o putu BiH ka EU kao i aktuelnoj migrantskoj krizi.

U posljednjem ciklusu finansijskih revizija, od 74 revidirane institucije, 12 je dobilo čisto pozitivno mišljenje. Čak 55 pozitivnih mišljenja je uz skretanje pažnje.