Eko akcija upozorava da deponije iznad Ripča u Bihaću i Meždre-Vlaški Do u Bosanskoj Krupi direktno zagađuju rijeku Unu. Provjerili smo u kakvom su stanju ove deponije.

Na deponiji iznad Ripča na Gorjevcu skoro dvije decenije se odlaže smeće sa područja Bihaća. Ova deponija nalazi se na samom rubu Nacionalnog parka Una i svega 5 kilometara od rijeke Une.

Mještani Ripča kažu da su dobili samo lažno obećanje, od privremene deponije do deponije koja traje skoro dvije decenije.

Jaruga potok, koji izvire ispod deponije, kako ga mještani nazivaju, direktno procjednim vodama sa deponije odlazi u Unu.

Osim deponije iznad Ripča u Bihaću, u sličnom stanju je i deponija Meždre u Bosanskoj Krupi, na koju otpad odlažu Cazin, Bosanska Krupa i Bužim.

O regionalnoj deponiji govori se od 2002. godine. Brojne prepreke spriječile su realizaciju ovog projekta, koji bi ujedno bio rješenje i za cijeli Unsko-sanski kanton. I dok se gomilaju tone smeća na deponiji iznad Ripča, mještani kažu da su prepušteni sami sebi.