Organizacija Border Violence Monitoring objavila je izvještaj o prisilnom i ilegalnom vraćanju migranata iz jedne države na teritoriju druge države.

Prema njihovim podacima i slučajevima koji su prijavljeni, Hrvatska je u BiH tokom juna i jula nezakonito prebacila 438 migranata.