U Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu počela je 6. Međunarodna ljetna škola pod nazivom “Propitivanje kulture tolerancije”. Riječ je o zajedničkom programu univerziteta iz Milana, Sarajeva i Istočnog Sarajeva.

Evropski modeli demokratije i socijalne pravde iz transnacionalne perspektive, te novi zidovi i forme netolerancije, diskriminacije i nasilja u fokusu su Međunarodne škole “Propitivanje kulture tolerancije”.

Ljetna škola trajat će do 22. septembra.


“Škola je namijenjena polaznicima master i doktorskih studija u oblasti društvenih nauka u Bosni i Hercegovini, Italiji, kao i zemljama regije i Evropske unije. Pristup je interdisciplinaran i u njega su inkorporirani sociologija, filozofija i pravo, kao i politička geografija, teologija i pedagogija”, rekao je profesor doktor Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu.

Naučni savjet ljetne škole predstavlja mrežu vrhunskih stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, Italije, Slovenije, Srbije, Hrvatske i Velike Britanije, koji su izrazito zainteresirani da se ovaj vid saradnje dugoročno razvija.

Predavanja će tokom jednosedmičnog treninga držati predavači sa univerziteta u Italiji i Bosni i Hercegovini, te drugih regionalnih i evropskih univerziteta. Studenti će i ove godine preispitivati toleranciju društva iz kojih dolaze.

“U današnjem vremenu neformalno obrazovanje je itekako bitno. Pored ovog formalnog kojeg dobijamo na fakultetima, mislim da je izuzetno bitno da se sa strane trudimo da dobijemo neka dodatna znanja”, rekao je Muamer Hirkić, student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

“Ako nema tolerancije među mladima, gdje je onda treba biti? Sigurno su najtolerantniji dio građanstva, bilo da se radi o Bosni i Hercegovini ili ostalim državama Zapadnog Balkana ili Italiji. Tolerancija nam je izuzetno potrebna, ali isto tako i spoznaja limita tolerancije jer ne možemo sve tolerisati”, smatra Tatjana Sekulić, sa Univerziteta Milano.

Školu će pohađati 37 učesnika i učesnica iz 17 zemalja sa čak tri kontinenta.

Osim na Univerzitetu u Sarajevu, po jedan dan, predavanja će se održati na Sveučilištu u Mostaru i Univerzitetu “Džemal Bijedić” te na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.