Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) usvojili su danas dopune Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojima bi trebalo da se poboljša materijalni status policijskih službenika koji su stekli pravo na ostvarivanje starosne ili invalidske penzije.

Ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač rekao je da se ovim aktom propisuje da će se policijskom službeniku lični koeficijent za ostvarivanje prava na penziju utvrđivati na osnovu pet godišnjih plaća koje su za njega najpovoljnije.

Podršku poslanika dobio je i Zakon o izmjenama Zakona o privrednim društvima, kojim se nastavljaju reforme registracije privrednih subjekata s ciljem uspostavljanja mogućnosti za podnošenje prijave za registraciju osnivanja i poslovnih promjena elektronskim putem.

Narodni poslanici su usvojili i izmjene Zakona o nasljeđivanju, dopune Zakona o pravosudnom ispitu u RS, te zakone o likvidacionom postupku, ličnom imenu, kao i izmjene i dopune Zakona o notarima – po hitnom postupku.
Cilj izmjena i dopuna Zakona o notarima je usaglašavanje zakonskih odredaba s odlukama Ustavnog suda RS-a, čime će biti omogućeno raspisivanje javnog konkursa za izbor potrebnog broja notara.

Prvog dana rada entitetski parlament je konstatovao ostavku ministrice trgovine i turizma Dragice Kovač i na tu funkciju je izabrana Suzanu Gašić.

U entitetskom parlamentu je jučer održana je i posebna sjednica na kojoj je skupštinska većina usvojila odluku o razrješenju potpredsjednika parlamenta Senada Bratića, iako je on tokom dana podnio neopozivu ostavku.
Od 67 prisutnih narodnih poslanika, za ovu odluku glasalo je 50 parlamentaraca vladajuće većine, niko nije bio protiv, niti suzdržan.

Nastavak 6.redovne sjednice NSRS je 24.septembra.