Prosječna neto plata nakon oporezivanja u Republici Srpskoj u avgustu je iznosila 910 KM što je za 6,8 posto više u odnosu na isti period prošle godine dok su cijene proizvoda i usluga više za 0,1 posto.

Prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske, u avgustu ove godine u odnosu na isti mjesec prošle industrijska proizvodnja veća je za 2,8 posto.

Prosječna neto plata nakon oporezivanja u avgustu je iznosila 910 KM. U odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je veća za 6,8%, dok je u odnosu na juli ove godine manja za 0,1%. Najviša plata isplaćena je u području finansijskih djelatnosti i iznosila je 1403 KM, a najniža u području
građevinarstva 628 KM.

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju više su za 0,1% u odnosu na isti period prošle godine. Najviši rast cijena zabilježen je u odjeljku alkoholna pića i duvan, usljed viših cijena cigareta od 7,6%, zatim u odjeljku stanovanje 2,9% usljed viših cijena u grupama plin od 12,3% i usluge odvoženja smeća od 9,7%.

Broj zaposlenih u industriji u odnosu na isti mjesec prošle godine manji je za 0,9%.

Industrijska proizvodnja veća je za 2,8%. Statistika bilježi određena povećanja ali su, smatra ekonomista Zoran Pavlović, kada je riječ o kvaliteti života beznačajna, s obzirom na to da je potrošačka korpa i dalje duplo viša u odnosu na primanja.