Dok se o obrazovanju konstantno govori kao o stubu društva, slika napuštene zgrade Muzičke škole u Tuzli govori više od riječi. Nastava se i dalje održava u neuvjetnim i posuđenim prostorijama.

Sedmogodišnjoj agoniji konačno bi mogao doći kraj. Nadležni najavljuju rješenje problema, a podrška je stigla i iz Federalnog ministarstva.

Ovako jedan od učenika opisuje uslove u kojima pohađa nastavu, „Tri škole pod jednim krovom“! – Realnost u sistemu obrazovanja još od 2012. godine, kada su učenici i uposlenici izmješteni zbog slijeganja tla, i smješteni u Osnovnu školu.

Sada stižu pozitivne vijesti od nadležnih. U planu je izgradnja škole, a prva faza podrazumijeva prikupljanje dokumentacije i rušenje starog objekta.

Pored svih teškoća na koje nailaze, oko 600 marljivih učenika Osnovne i Srednje škole se ne predaje. Skučene improvizovane učionice, užina i vježbe u hodnicima, bez zbornice…a i dalje donose medalje iz cijelog svijeta.

Muzička škola u Tuzli, koja egzistira više od 60 godina i obrazuje generacije uspješnih muzičara, davno je „bačena na koljena“! Sada su dobili nadu da će konačno imati humanije uslove.