Položaj osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini regulira nekoliko stotina domaćih i međunarodnih propisa. Sporno je njihovo provođenje u praksi.

Kako osobe sa invaliditetom gledaju na svijet oko sebe i šta smatraju gorućim problemima, provjerila je naša ekipa tokom boravka u Udruženju “Samostalan korak”.

Almira Hasić – majka petogodišnje djevojčice. Diplomirani socijalni radnik. Predsjednica Udruženja “Samostalan korak”. Uspješna i ostvarena žena i roditelj, kojoj invaliditet ne predstavlja prepreku, već daje “vjetar u leđa”.

A privrženost njenog jedanaestogodišnjeg dječaka najveća je snaga samohranoj majci sa invaliditetom Zejni. Osim prepreka sa kojima se susreće svakodnevno, najteže joj pada to što je nezaposlena.

Aida Kušljugić Varga završila je Tehnološki fakultet u Tuzli. Nakon bezuspješnog kucanja na mnoga vrata u potrazi za zaposlenjem pokrenula je vlastiti biznis. Ističe da je u Bosni i Hercegovini neophodno urediti sistem obrazovanja, kako bi dolazak do posla bio lakši.

Poznata je činjenica da u nastavi nedostaje personalnih asistenata za djecu sa poteškoćama u razvoju. Iz ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo najavljene su promjene.

A do uvođenja promjena Ismir Bajrić, otac djeteta koje boluje od distrofije mišića, radiće noćne smjene kako bi u toku dana mogao da se posveti sinu koji je, uprkos bolesti, odličan đak.