Evropski sud za ljudska prava donio je konačnu presudu kojom se nalaže da Bosna i Hercegovina mora izvršiti odluke kojima se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević Polju, potvrdio je sudija u Evropskom sudu za ljudska prava Faris Vehabović.

Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je odlučio da je došlo do povrede člana 1 Protokola 1 (zaštita imovine), uz povredu Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Sud je utvrdio da su vlasti propustile da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine, kojima je utvrđeno pravo na povrat predmetne imovine u posjed podnosioca tužbe, za šta nisu ponudile nikakvo opravdanje.

To je, kako je zaključeno, imalo za posljedicu ozbiljno narušavanje prava na imovinu.

Srpska pravoslavna crkva (SPC) je bespravni objekat izgradila u dvorištu kuće Fate Orlović još 1996. godine.

Njena borba od tada traje, ali crkva do danas nije uklonjena.