Javni dug Republike Srpske prošle godine iznosio je 4,04 milijarde maraka, a ukupan dug 5,17 milijardi. Upravo je informacija o stanju duga tog entiteta izazvala najglasniju polemiku tokom sjednice Narodne skupštine RS.

Poslanik SDS-a Zoran Vidić je rekao da treba zaustaviti dalje zaduživanje RS jer to u krajnjoj instanci može negativno uticati na domaću proizvodnju.

“Novac od zaduženja je trebalo je da služi za jačanje konkurentnosti i privrede, a ne za potrošnju”, rekao je Vidić.

Poslanik PDP-a Jelena Trivić je rekla da je dug Republike Srpske u 2008. godini bio tri milijarde KM, te da je, u međuvremenu, dostigao šest milijardi KM.

“Efekte tog zaduživanja nismo vidjeli kada je riječ o stopama ekonomskog rasta”, ocijenila je Trivićeva tokom ranije poslaničke rasprave o ovoj tački dnevnog reda.

Njen stranački kolega Draško Stanivuković je ocijenio da je Republika Srpska prezadužena, da se sredstva i dalje neracionalno troše i da dug od 5,2 milijarde KM ne bi izdržale mnogo razvijenije zemlje.

Kritike opozicije na rad RTRS-a

Klub poslanika Srpske demokratske stranke (SDS) u Narodnoj skupštini RS zatražio je da entitetski parlament u roku od 60 dana formira komisiju za medije, koja će biti dužna da u roku od 180 dana pripremi izmjene i dopune Zakona o Radio-televiziji RS.

U toj komisiji će biti po tri člana iz vlasti i opozicije, a RTRS će odlučiti ko će zastupati opoziciju, rekao je šef tog kluba Miladin Stanić.

Komisija za medije će odluke donositi konsenzusom, a kvorum će činiti četiri člana.

Stanić i drugi poslanici opozicije oštro su kritikovali rad RTRS-a, uz optužbe da je ta medijska kuća pristrasna i u služabi SNSD-a.

O radu Komisije za utvrđivanje sukoba interesa

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je i izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2018. godinu i izvještaj Komisije za žalbe o radu za prošlu godinu.

Komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske donijela je u 2018. godini 23 rješenja, od čega su četiri o utvrđenom sukobu interesa, navodi se u izvještaju o radu te komisije za prošlu godinu.

Predsjednik Komisije Obrenka Slijepčević je u završnoj riječi u parlamentu RS o izvještaju o radu te komisije u prošloj godini rekla da je cilj donošenje novog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Srpske koji će biti provodiv.

“Nadam se da ćemo sljedeći put, kada budemo podnosili izvještaj, imati novi zakon”, navela je Slijepčevićeva.

Komisija za žalbe je u prošloj godini na osam održanih sjednica donijela 16 rješenja.

Riječ je o šest rješenja kojima je potvrđeno rješenje prvostepenog organa i odbijena žalba kao neosnovana, četiri rješenja kojim je poništeno rješenje prvostepenog organa i šest rješenja kojim je žalba odbačena.

“Postupajući po uputstvima suda u tri slučaja poništena su rješenja Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i predmet vraćen prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje”, navodi se u izvještaju ove komisije o radu u prošloj godini.