Vlada FBiH utvrdila je prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2020. godini, u količini od 2.882.065,80 litara.

Ova odluka donesena je na osnovu planskih potreba Željeznica FBiH za dizel gorivom za sljedeću godinu, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Željeznice FBiH raspolažu sa 70 odsto elektrificirane pruge, a saobraćaj na neelektrificiranim, kao i na dijelovima pruge na kojima dođe do kvara elektro sistema obavljaju lokomotive dizelke.