Gost emisije je Franjo Šarčević, asistent na Odsjeku matematika na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu.

Pokretač portala Prometej. Zalaže se za sekularnu državu, i promiče prosvjetiteljsku, volterovsku viziju kroz to.

Većini aktuelnih političara bi poručio da nas oslobode svog prisustva, a onima koji će tek doći da vode politiku budućnost