Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za rujan 2019. godine upućeni su prema bankama.

Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za te kategorije u ukupnom iznosu od 13.716.175,32 KM, rečeno je iz tog ministarstva.