Evropska komisija (EK) pokrenula je protiv Austrije, Bugarske, Rumunije i Mađarske postupak zbog kršenja sporazuma zato što su sklopile dogovor sa pet zemalja jugoistočne Evrope o automatskoj razmjeni DNK podataka, otisaka prstiju i registra automobila.

Radi se o sporazumu koji je inicirala Austrija sa namjerom jačanja policijske saradnje sa Zapadnim Balkanom u cilju borbe protiv prekograničnog
kriminala.

Evropska komisija postupak koji je pokrenula obrazložila je time da samo EU ima nadležnost nad razmjenom takvih podataka.Zbog toga se sporazum sklopljen sa zemljama Zapadnog Balkana smatra kršenjem ekskluzivnih nadležnosti EU-a.

Podsjećamo, sporazum između četiri države Evropske unije sa Albanijom, Makedonijom, Moldavijom, Crnom Gorom i Srbijom potpisan je u septembru prošle godine.