Skupština Global ispat koksne industrije (GIKIL) iz Lukavca izabrala je novi Nadzorni odbor Kompanije u kojem nema predstavnika Koksno-hemijskog kombinata, odnosno državnog kapitala kojeg zastupa Vlada Tuzlanskog kantona. Za predsjednicu Nadzornog odbora izabrana je kćerka Pramuda Mitala protiv kojeg se vodi krivični proces za organizirani kriminal u kantonalnom Sudu u Tuzli.

Slučaj istražuje Tužilaštvo Tuzlanskog kantona.

Britansko-indijska kompanije GSHL je prije 16 godina, u partnerstvu sa Koksno-hemijskim kombinatom Lukavac, osnovala kompaniju GIKIL. Iako je GSHL unio 32% vlasništva, ovoj kompaniji su odmah data upravljačka prava. O ovom spornom momentu bh. pravosuđe još nije dalo konačnu riječ.

U julu je kantonalno Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv čelnih ljudi GIKIL-a sumnjičeći ih za organizovani kriminal i korupciju. Skupština GIKILa krajem prošlog mjeseca trebala je izabrati novi nadzorni odbor i dati legitimitet novoj upravi. Raspoložive informacije ukazuju da je sjednica iskorištena za nastavak protupravnog djelovanja.