Šta donosi druga po redu reformska agenda, koju su usvojile dvije entitetske vlade, a koja predviđa smanjenje opterećenja rada i povećanje plaća? Obećanja ili konkretne poteze? Sudeći prema rezultatima ranijih reformi iz 2015. godine, konkretni rezultati bi i ovaj put, poručuju iz Sindikata, mogli izostati.

Činjenica da Parlamenti i ekonomsko-socijalna vijeća nisu imali uvid u reformsku agendu izaziva sumnju u dobre namjere onih koji su najavili provođenje tih projekata, poručuju iz Saveza sindikata BiH.

Oni ističu da se to pogotovo odnosi na iskustva sa prvom reformskom agendom, koja je, kako kažu, uzrokovala ogroman odlazak mladih radno sposobnih ljudi.

Za provedbu najavljenih reformi zabrinutost su i izrazili poslodavci u Federaciji tvrdeći kako političari nisu ozbiljno shvatili značaj reformi te da trenutno ne postoji klima za njihovo provođenje.