Ujedinjenje nacije su danas procijenile da je oko 100.000 ljudi raseljeno tokom tri dana turske ofanzive na sjeveroistočnu Siriju, dok su škole, klinike i radnje zatvorene.

U izjavi objavljenoj danas, UN ističu da većina raseljenih ostaje kod rođaka ili u susjednim zajednicama, ali upozoravaju da raste broj onih koji spas od borbi traže u područjima na jugu koja su udaljena od mjesta turske ofanzive.

Svjetska organizacija je takođe saopštila da je zbog borbi izvan upotrebe vodovod u gradu al-Hašakeh, tako da oko 400.000 ljudi nema snabdijevanje vodom. Opravka sistema nije moguća dok borbe traju pa UN traži dogovaranje “humanitarne pauze” da bi se riješio taj problem.