Možemo li očekivati ukidanje naknada za obradu troškova kredita? Ovo pitanje je postavljeno nakon što je Okružni sud u Banjaluci donio prvu pravosnažnu presudu, prema kojoj je banka neosnovano naplatila uslugu obrade kredita.

Banka mora da vrati novac klijentu naplaćen za obradu kredita. U obrazloženju ove presude, objašnjava nam advokat Dalibor Mrša, navedeno je da nije dovoljno da banka naknadu iskaže tek procentualno.

„Banka nije uspjela da dokaže o kojim troškovima se radi, jer ako tražite
naknadu nekakvih troškova, onda ti troškovi moraju biti jasno određeni. To su bile neke osnovne postavke kod postavljanja tužbenog zahtjeva“, kazao je Mrša.

Ugovor je potpisan i naknada, između ostalih, sastavni je dio prava i obaveza korisnika kredita. To nije nezakonito, objašnjavaju u Udruženju banaka BiH.

„Formalno pravno je taj ugovor ispravan i naknada je dio cijene koštanja
proizvoda kojeg banka naplaćuje. Proizvod je u ovom slučaju kredita i kredit košta onoliko koliko su svi elementi kredita stavljeni i oni znače ukupnu cijenu kredita”, rekao je Berislav Kutle, direktor Udruženja banaka BiH.

Ugovori o kreditu tipskog su karaktera. Međutim, ova presuda ima mnogo uticaja i značaja za buduće predmete za sve korisnike kredita u smislu stvaranja nove sudske prakse.

Bez obzira na presude nije realno očekivati da se banke trajno odreknu naknade za obradu kredita. Ova naknada ipak predstavlja značajan dodatan prihod.