U lokalnoj zajednici Susječno, 39 kilometara jugozapadno od Kalinovika, završen je deminerski zadatak “Put Uzriječje – Vilišta (Rajac)”, kojeg su obavili deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – Tuzla, Bihać i Goražde.

Na ovom zadatku, koji je rađen manuelnom metodom, očišćeno je 12.993 kvadratnih metara sumnjive površine na kojoj su pronađe tri mine PMA 3, jedna mina PMR-2A i jedan NUS (Ručna bomba M52).

Deminirana je trasa puta širine osam metara kako bi se izvršilo probijanje puta i spojilo više sela u oba entiteta, od Bjelimića i Odžaka u općini Konjic u Federaciji BiH, do Uloga u općini Kalinovik u Republici Srpskoj. Velika zagađenost tla metalom, zajedno s gustom vegetacijom, otežavala je i usporavala rad deminera.

Pored medicinskih vozila i medicinara FUCZ, na ovom zadatku angažovan je i helikopter za hitnu medicinsku evakuaciju Oružanih snaga BiH (MEDEVAC).

I ovaj zadatak pokazao je dobru saradnju OSBiH i FUCZ i visok nivo profesionalnosti pilota OSBiH, kako u rutinskim letovima do heliodroma, tako i u realizaciji vježbe “Medevac“.

Na zadatku, u skladu sa potrebnim standardima, urađeno je završno obilježavanje, trajno obilježavanje od pravca Uloga sa 66 samostalnih minskih znakova, a na mjestima gdje zadatak graniči sa rizičnom površinom, urađeno je polutrajno obilježavanje.

Prije rata put je korišten od strane stanovništva i ŠG “Zelengora” za prilaz imanjima i eksploataciju šume. Put, od koga su neke kuće udaljene tek oko 60 metara, zbog minske opasnosti poslije rata nije se koristio, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Dodaje se kako je ovo bio ovo jedan od težih zadataka sa kojim su se do sada susretali demineri FUCZ. Težina ovog zadatka ogledala se u nepristupačnom terenu, velikim usponima, zagađenosti tla metalom i kamenitom trasom pa je bilo veoma teško vršiti otkopavanje indikacija koje je registrovao metal detektor.

Završetkom ovog zadatka omogućena je obnova kuća i rekonstrukcija puta koji povezuje Bjelimiće u općini Konjic s Ulogom u općini Kalinovik. Na ovaj način stvoreni su bolji i sigurniji uslovi života za povratnike na ovom području.