Kakav je odnos društva prema nauci u Bosni i Hercegovini?
Koliko se sredstava izdvaja u ove svrhe?
Da li je rad domaćih naučnika prepoznatljiv u svijetu?
Kako mlade zainteresovati za nauku?
Povodom Evropskog dana nauke, gosti BH Radija 1 će biti naučni radnici iz Banjaluke, Sarajeva i Mostara.