Apelujemo na socijalne partnere da se uozbilje, da potpišemo granski kolektivni ugovor u građevinarstvu i da poboljšamo ugovor u dijelu plata u oblasti komunalnih djelatnosti, jer činjenica je da ljudi odlaze i da neće imati ko da radi.

Odlazi nam kvalifikovana radna snaga, odnosno ljudi koji nose poslove u komunalnom i u građevinskom sektoru, izjavila je Dragana Vrabičić, predsjednica Sindikata radnika građevinarstva i stambeno – komunalnih djelatnosti RS.

Danas je u Savezu sindikata održan sastanak svih predsjednika sindikalnih organizacija Sindikata radnika građevinarstva i stambeno – komunalnih djelatnosti RS iz banjalučke regije.

Dragana Vrabičić, na konferenciji za novinare održanoj nakon sastanka, rekla je da je u ovim sektorima problem ono što je svagdje problem, a to su plate.

“Znate da je prosječna plata 910 KM, a sindikalna potrošačka korpa nešto ispod 1.900 KM. U komunalnom sektoru prosječna plata je 785 KM, a 628 KM u građevinskom. Radnik zaposlen u građevinarstvu može bukvalno da podmiri samo trećinu svojih potreba za život”, rekla je ona.

Istakla je da je dodatni problem što komunalnom sektoru radnici od nekvalifikovanih do onih sa srednjim stručnom spremom imaju najnižu platu, odnosno 450 KM.

“Ovako nisko plate u komunalnom sektoru ne prate i ugovorene plate menadžmenta. Mi nemamo ništa protiv ugovorenih plata niti bilo kakve velike plate, ali ne može komunalno preduzeće koje posluje u gubitku, ne uplaćuje poreze i doprinose svojim radnicima i gdje radnici nemaju platu ili su na plati od 450 KM, da ima ugovorenu platu i da ga se ne tiče poslovanje preduzeća i da se to ne odnosi na platu menadžmenta”, kazala je ona.

Prema njenim riječima, komunalnim preduzećima, u kojima su uglavnom većinski vlasnici lokalne zajednice upravljaju podobni, a ne sposobni.

“Biraju se po stranačkom principu, na taj način se postavljaju, to su ljudi koji odgovaraju isključivo svojim strankama i nikome drugom, a trebalo bi da bude obrnuto”, rekla je Vrabičić.

Istakla je i da je evidentna zloupotreba najniže plate, jer u 450 KM veliki dio poslodavaca uračuna i minuli rad i prekovremene sate pa čak i topli obrok.

Govoreći o socijalnom dijalogu istakla je da imaju velike probleme, posebno s Udruženjem poslodavaca građevinarstva, ne postoji kolektivni ugovor, ali ni legitimno udruženje sa kojem mogu pregovarati jer ovo nije registrovano u Ministarstvu rada RS niti mu je utvrđena reprezentativnost.

Kao ostale probleme navela je loš odnos lokalnih zajednica prema komunalnim preduzećima, isplate dijela plate u kovertama i rad na crno.