Među djecom je sve prisutnije digitalno nasilje, ali se samo jedan odsto djece obrati za pomoć kada je tom nasilju izloženo, izjavila je u Nišu Danijela Vukić Denić spoljni saradnik Ministarstva prosvete za zaštitu od diskriminacije, nasilja i zlostavljanja i pedagog u školi “9. oktobar” u Prokuplju.

Ona je rekla na tribini posvećenoj vršnjačkom nasilju da je digitalno nasilje takvo da se širi “brzinom svjetlosti”, a da žrtva ne može da nadje sigurno mjesto i utočište ni kod kuće, jer se to nasilje dešava i kada nije na internetu.

“Zbog toga što ne postoji zona sigurnosti digitalno nasilje je strašnije i opasnije, ukoliko uopšte može da se poredi sa drugim vrstama nasilja”, rekla je Vukić Denić.

Ona je dodala da su uzroci vršnjačkog nasilja sveobuhvatni i treba ih tražiti u porodici, vršnjačkoj grupi, društvu i školi.

“Ne bi bilo nasilja kada bi svi imali nultu toleranciju prema nasilju. Naša kultura, tradicija i tradicionalno vaspitanje tolerišu nasilje i djeca koja podržavaju takav oblik ponašanja svoje probleme u porodici, školi i u vršnjačkoj grupi, rješavaju nasilnim putem”, izjavila je Vukić Denić.

Kako je dodala, dok god budemo imali toleranciju na nasilje nad djecom, ženama, starim i bolesnim osobama, nasilja će biti.

Prema njenim riječima, u suzbijanju vršnjačkog nasilja veoma je važna edukacija i zajednička reakcija čitavog društva.

“Djeca su stalno na društvenim mrežama, na jutjubu. Moraju da budu edukovana, moraju da znaju da kada jednom negjde postave neki sadržaj, on tu zauvijek ostaje i može uvijek da se iskoristi i zloupotrijebi”, rekla je Vukić Denić.

Ona je istakla da nije dovoljno sve to što škole preduzimaju u suzbijanju vršnjačkog nasilja, već je potrebna i pomoć porodice, zdravstvenih ustanova, centara za socijalni rad, tužilaštva i policije.

“Preventivne aktivnosti koje škole organizuju su djelotvorne, ali bile bi djelotvornije kada bi imale podršku i sa strane. Škole su samo jedna karika u cijeloj toj priči”, izjavila je Vukić Denić.

Psihoterapeut Centra za psihološku edukaciju “Psihonega” Stevan Stanojević izjavio je da uzrok agresivnog ponašanja djece treba tražiti prvenstveno u porodici.

“Odnos roditelja i djece sada karakteriše mnogo slobode bez discipline. Prezaštićena djeca jedan je od osnovnih problema. Djeca mogu da se ponašaju kako žele bez straha da će biti kažnjena i imaju mnogo nisku toleranciju na frustraciju”, izjavio je Stanojević.

Prema njegovim riječima, sve je više adolescenata koji, kada ih pitate kako su nagradjivani i kažnjavani u porodici, ne znaju uopšte šta ih pitate, jer nikada u životu nisu nagradjeni već su uvijek dobijali sve što žele bez toga da nešto ispune.

On je rekao da je veliki problem i to što roditelji sada generalno ne gledaju racionalno na problem kada je njihovo dijete nasilno.

“Roditelji staju na stranu svoje djece, vjeruju im i ne žele da saradjuju. Kada je dijete mirno kod kuće, a pravi problem u školi, smatraju da je problem u školi a ne u njihovom djetetu. Smatraju da njihovo dijete neko provocira”, izjavio je Stanojević.

Trbina posvećena vršnjačkom nasilju deo je ciklusa psiholoških tribina koji organizuju Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu i Centar za psihološku edukaciju “Psihonega”.

Tribina je okupila zaposlene u školama iz Niša, Prokuplja, Aleksinca i drugih mjesta u tom dijelu zemlje.