Farmaceuti iz apoteka Tuzlanskog kantona ne odustaju od zahtjeva za povećanje naknade po izdatom receptu s esencijalne liste. Iz Kantonalne vlade poručuju da do toga za sada neće doći. Premijer je mišljenja da se radi o nerealnim zahtjevima.

U Tuzlanskom kantonu egzistira više od 50 apoteka, u najvećem broju privatnih. Farmaceuti traže ravnopravan status sa kolegama iz ostalih kantona. Podsjećaju da je cijena usluge rada za izdati recept jedna marka, dok je u drugim kantonima 1,5 KM i više.

„Da se i kod nas uvede recept elektronski, jer smo jedini kanton koji nema elektronski recept i da sve usluge koje mi pružamo pacijentima, a imamo ugovor sa Zavodom, da se konačno i te sve usluge dovedu na nivo usluge koje imaju u plaćanju i ostali kantoni“, ističe Amela Gazibegović, predstavnica farmaceuta Tuzlanskog kantona.

Tražili su ovo i štrajkom upozorenja u maju, a do sada bez efekta i, po svemu sudeći, neće ga ni biti. Stav Vlade, jasan.

„Kada ja postavim pitanje zašto u Banovićima nema dežurna apoteka, a imaju tri apoteke u Banovićima, kažu: nismo mi potpisali takav ugovor. O.K., nećete sljedeći ugovor potpisati dok ne organizujete dežurstvo. Mene je sramota o ovom pričati”, kategoričan je premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović.

Povećanje cijene usluge po receptu s marku na 1,75 koštalo bi oko 1,7 miliona KM. Farmaceuti kažu da bi do kraja godine trebalo biti poznato kakve će mjere uslijediti, nadajući se pozitivnom ishodu.