Više od dvije hiljade slijepih i slabovidnih osoba u Republici Srpskoj žive na marginama društva. Otežan pristup institucijama i nezaposlenost u vrhu su liste problema sa kojima se susreću osobe iz ove kategorije.

Napredak u ravnopravnom uključivanju slijepih i slabovidih osoba u društvenu zajednicu je slab, a brojne prepreke su i dalje prisutne u
ostvarivanju njihovih ljudskih prava, ocjenjuju iz Saveza slijepih i slabovidnih RS.

Najbolji primjer za to je Semberija, gdje je za deset godina zaposlena samo jedna slabovidna osoba. Ipak, kažu da imaju podršku grada.

U najtežem položaju su djeca. Njih četrdeset iz cijele RS pohađa jedinu ustanovu u RS za obrazoovanje i vaspitanje slijepih i slabovidih, JU Centar„Budućnost“ u Derventi.