Gradsko vijeće Bihać usvojilo je na vanrednoj sjednici 15 zaključaka u cilju rješavanja problema nastalih zbog migrantske krize i alarmiranja nadležnih državnih institucija da se uključe u rješavanje problema sa kojima se susreće grad Bihać.

Gradsko vijeće je, između ostaloga, dalo saglasnost na predloženu lokaciju “Lipa” kao jedinu lokaciju u vlasništvu grada Bihaća za formiranje privremenog prihvatnog centra za migrante.

Ukoliko dođe do formiranja ovog centra, on mora biti izgrađen u skladu sa međunaordnim humanitarnim i ekološkim standardima, odnosno sa svim potrebnim servisima i u potpunosti finansiran od strane Evropske unije. Također, stav Gradskog vijeća je da Vučjak ostaje lokacija za migrante do formiranja novog prihvatnog centra van urbanog dijela grada Bihaća, odnosno van Unsko-sanskog kantona.

I gradske i kantonalne vlasti žele da se migranti izmjeste van naseljenih područja, a ugovori sa Birom i Miralom ističu 15. novembra.

U međuvremenu, oglasili su se i iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH iz kojeg su podnijeli krivičnu prijavu Tužilaštvu Federacije BiH protiv gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića i predsjedavajućeg Gradskog vijeća Davora Župe. Kako se navodi, prijava je podnesena kako bi se onemogućilo izvršenje krivičnog djela sprečavanja povratka na području Federacije BiH.

“Obavještavamo javnost da je 250 prijeratnih stanovnika sela Lipa i okolnih sela srpske nacionalnosti izrazilo želju da se vrate u selo Lipa, ali im nikada nisu obezbijeđeni osnovni preduslovi za povratak, struja i osnovni komunalni uslovi. Spisak se nalazi u posjedu ovog Odbora”, saopšteno je.

Naglašavaju da je jasno da će smještanjem migranata u selo koje je prije rata bilo etnički potpuno srpsko, a i okolna sela Gorjevac, Dubovsko, Teočak, Suvaja Gornja su bila etnički srpska, doći do izvršenja krivičnog djela “protivpravno onemogućavanje povratka izbjeglih” iz Krivičnog Zakona Federacije BiH.

“Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH je od Tužilaštva Federacije BiH zatražio da se ispita predsjedavajući Vijeća Bihać Davor Župa jer je svojim zakazivanjem skupštine otpočeo radnje koje mogu dovesti do počinjenja krivičnog djela. Takođe smo tražili od Tužilaštva Federacije BiH da ispita i Gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića, jer je on u više navrata najavljivao da će migranti biti premješteni u selo Lipa”, saopšteno je iz Odbora.