Modna industrija je jedan od najvećih zagađivača na svijetu”, kaže Maja Halilović, prva biodizajnerica u BiH, koja radi na istraživanju biorazgradivih materijala, koji bi u budućnosti mogli zamijeniti plastiku.