Fakultet političkih nauka – Odsjek sigurnosnih i mirovnih studija, u saradnji sa Ambasadom Mađarske u Bosni i Hercegovini, organizuje panel diskusiju pod nazivom „70 godina NATO Alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“.

Panel diskusija ima za cilj da otvori stručnu i javnu raspravu o članstvu u NATO-u kroz predstavljanje dvadesetogodišnjeg članstva Mađarske, kao i dvogodišnjeg iskustva Republike Crne Gore u NATO-u.

Imajući u vidu opredjeljenje Bosne i Hercegovine prema članstvu u NATO-u i aktuelni proces i izazove integrisanja BiH u Sjevernoatlantski savez (NATO), značajan doprinos diskusiji daće predstavnici akademske zajednice i nevladinog sektora.

Evropska unija ne traži da se bude član NATO-a, istaknuto je na panel diskusiji povodom 70. godina NATO Alijanse.