Analiza stanja preduzeća u Bosni pokazala je da su preduzeća u BiH visoko zadužena te da ih je polovina nelikvidna, zaključeno je na konferenciji u Sarajevu “Budućnost javnih i državnih preduzeća u BiH”, u organizaciji Liberalnog foruma.

Na konferenciji su izneseni podaci o trenutnom stanju javnih kompanija u našoj zemlji, kao i o mogućim rješenjima za njihovo unapređenje.

Kako je saopšteno, 548 preduzeća, koliko ih egzistira u BiH, premašili su dug od osam milijardi maraka, što iznosi oko 26 posto bruto domaćeg proizvoda. Prema ovim podacima, u BiH dominiraju dugoročni krediti.

Porezna dugovanja za doprinose veća su u Federaciji BiH za razliku od Republike Srpske, dok su plate na državnom nivou za 47 posto veće nego u privatnom sektoru.

Ono što su iz MMF-a ocijenili kao zabrinjavajuće je podatak da u BiH ne postoji jedinstvena lista javnih preduzeća.

Sastanak Budućnost preduzeća
Foto: Melisa Teletović/BHRT

Na konferenciji je, između ostalog, saopšteno da u Republici Srpskoj postoji registar preduzeća objavljen prije osam godina, koji do sada niti jednom nije ažuriran. Prema tom registru, u RS-u egzistira oko 235 preduzeća, dok su u Federaciji BiH registrovana 333 preduzeća.

U državnim preduzećima zaposleno je 80 hiljada osoba, od toga u Federaciji 52.505 sa dugom od 5,2 milijarde KM, dok je u RS zaposleno 27.500 radnika sa dugom od 2,9 milijardi KM, podaci su izneseni na današnjoj konferenciji u Sarajevu.

Konferencija “Budućnost javnih i državnih preduzeća u BiH” realizovana je u sklopu ACTION SEE projekta koji provodi Metamorphosis fondacija za internet i društvo, u partnerstvu sa Westminster fondacijom za demokratiju iz Velike Britanije, CRTA – Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Srbije, Udruženjem građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine, Centrom za demokratsku tranziciju iz Crne Gore, Open Data Kosovo sa Kosova i Levizja Mjaft! iz Albanije, uz finansijsku podršku Evropske unije.